πŸ”—
Network Directory
Superfluid contract addresses for all networks
Note: these addresses can also be found in the Superfluid Console.

Mainnet Networks

Polygon
Gnosis Chain
Optimism
Arbitrum
Avalanche
BNB Chain
​​ ❓See Polygon (Matic) for more help
Framework
Resource
Address
​Resolver​
0xE0cc76334405EE8b39213E620587d815967af39C
​Host​
0x3E14dC1b13c488a8d5D310918780c983bD5982E7
​CFAv1​
0x6EeE6060f715257b970700bc2656De21dEdF074C
​IDAv1​
0xB0aABBA4B2783A72C52956CDEF62d438ecA2d7a1
​SuperTokenFactory​
0x2C90719f25B10Fc5646c82DA3240C76Fa5BcCF34
0x15F0Ca26781C3852f8166eD2ebce5D18265cceb7
​TOGA​
0x6AEAeE5Fd4D05A741723D752D30EE4D72690A8f7
Tokens
Resource
Address
MATIC
Native token
​MATICx​
0x3aD736904E9e65189c3000c7DD2c8AC8bB7cD4e3
​WETH​
0x7ceb23fd6bc0add59e62ac25578270cff1b9f619
​ETHx​
0x27e1e4E6BC79D93032abef01025811B7E4727e85
​USDC​
0x2791bca1f2de4661ed88a30c99a7a9449aa84174
​USDCx​
0xCAa7349CEA390F89641fe306D93591f87595dc1F
​DAI​
0x8f3cf7ad23cd3cadbd9735aff958023239c6a063
​DAIx​
0x1305F6B6Df9Dc47159D12Eb7aC2804d4A33173c2
​WBTC​
0x1bfd67037b42cf73acf2047067bd4f2c47d9bfd6
​WBTCx​
0x4086eBf75233e8492F1BCDa41C7f2A8288c2fB92
​​ ​​ ❓ See Gnosis Chain for more help
Framework
Resource
Address
​Resolver​
0xD2009765189164b495c110D61e4D301729079911
​Host​
0x2dFe937cD98Ab92e59cF3139138f18c823a4efE7
​CFAv1​
0xEbdA4ceF883A7B12c4E669Ebc58927FBa8447C7D
​IDAv1​
0x7888ac96F987Eb10E291F34851ae0266eF912081
​SuperTokenFactory​
0x23410e2659380784498509698ed70E414D384880
0x21d4E9fbB9DB742E6ef4f29d189a7C18B0b59136
​TOGA​
0xb7DE52F4281a7a276E18C40F94cd93159C4A2d22
Tokens
Resource
Address
xDAI
Native token
​xDAIx​
0x59988e47A3503AaFaA0368b9deF095c818Fdca01
Don't see your token listed? Get it added using the form here​
​​ ​​❓ See Optimism for more help
Framework
Resource
Address
​Resolver​
0x743B5f46BC86caF41bE4956d9275721E0531B186
​Host​
0x567c4B141ED61923967cA25Ef4906C8781069a10
​CFAv1​
0x204C6f131bb7F258b2Ea1593f5309911d8E458eD
​IDAv1​
0xc4ce5118C3B20950ee288f086cb7FC166d222D4c
​SuperTokenFactory​
0x8276469A443D5C6B7146BED45e2abCaD3B6adad9
0x8E310ce29Ab7Fa2878944A65BB0eaF97B1853d40
​TOGA​
0xA3c8502187fD7a7118eAD59dc811281448946C8f
Tokens
Resource
Address
​ETHx​
0x4ac8bd1bdae47beef2d1c6aa62229509b962aa0d
​DAIx​
0x7d342726b69c28d942ad8bfe6ac81b972349d524
​USDCx​
0x8430f084b939208e2eded1584889c9a66b90562f
​​ ​❓ See Arbitrum for more help
Framework
Resource
Address
​Resolver​
0x609b9d9d6Ee9C3200745A79B9d3398DBd63d509F
​Host​
0xCf8Acb4eF033efF16E8080aed4c7D5B9285D2192
​CFAv1​
0x731FdBB12944973B500518aea61942381d7e240D
​IDAv1​
0x2319C7e07EB063340D2a0E36709B0D65fda75986
​SuperTokenFactory​
0x1C21Ead77fd45C84a4c916Db7A6635D0C6FF09D6
0xB99cA401e10D277345BcFb281AC148a2e16Db466
​TOGA​
0xFC63B7C762B10670Eda15cF3ca3970bCDB28C9eF
Tokens
Resource
Address
​ETHx​
0xe6c8d111337d0052b9d88bf5d7d55b7f8385acd3
​DAIx​
0x521677a61d101a80ce0fb903b13cb485232774ee
​USDCx​
0x1dbc1809486460dcd189b8a15990bca3272ee04e
❓ See Avalanche for more help
Framework
Resource
Address
​Resolver​
0x24a3F04F70B7f07B9673EadD3e146391BcfEa5c1
​Host​
0x60377C7016E4cdB03C87EF474896C11cB560752C
​CFAv1​
0x6946c5B38Ffea373b0a2340b4AEf0De8F6782e58
​IDAv1​
0x1fA9fFe8Db73F701454B195151Db4Abb18423cf2
​SuperToken Factory​
0x464AADdBB2B80f3Cb666522EB7381bE610F638b4
0x2601E69a2D16C8Ccc8aEe8cE9F59d24a59986B9E
​TOGA​
0x3D9A67D5ec1E72CEcA8157e028855056786b6159
Tokens
Resource
Address
​AVAXx​
0xBE916845D8678b5d2F7aD79525A62D7c08ABba7e
❓ See BNB Chain for more help
Framework
Resource
Address
​Resolver​
0x69604aA4e9e8BF44A73C680997205Edb03A92E41
​Host​
0xd1e2cFb6441680002Eb7A44223160aB9B67d7E6E
​CFAv1​
0x49c38108870e74Cb9420C0991a85D3edd6363F75
​IDAv1​
0x594ed9Cd773584B645aC1F5B11020d3b32cDF07d
​SuperToken Factory​
0x8bde47397301F0Cd31b9000032fD517a39c946Eb
0x3C26e5bEbc68EaAf4efcd88F8E5A6Aeb77b65579
​TOGA​
0xFCD84210f5d51Cd40a30443d44d6A5500d5D10dF
Tokens
Resource
Address
​BNBx​
0x529a4116f160c833c61311569d6b33dff41fd657

Test Networks

Goerli
Kovan
Rinkeby
Ropsten
Mumbai
Optimism Kovan
Arbitrum Rinkeby
Avalanche Fuji
Framework
Resource
Address
​Resolver​
0x3710AB3fDE2B61736B8BB0CE845D6c61F667a78E
​Host​
0x22ff293e14F1EC3A09B137e9e06084AFd63adDF9
​CFAv1​
0xEd6BcbF6907D4feEEe8a8875543249bEa9D308E8
​IDAv1​
0xfDdcdac21D64B639546f3Ce2868C7EF06036990c
​SuperTokenFactory​
0x94f26B4c8AD12B18c12f38E878618f7664bdcCE2
0x74d860243Ff08A243d5485899f343117EbDa6eA8
​TOGA​
0xa54FC15FC75693447d70a57262F37a70B614721b
Tokens
Resource
Address
​fDAI​
0x88271d333C72e51516B67f5567c728E702b3eeE8
​fUSDC​
0xc94dd466416A7dFE166aB2cF916D3875C049EBB7
​fTUSD​
0x53d00397f03147A9bD9c40443A105A82780deAF1
​fDAIx​
0xF2d68898557cCb2Cf4C10c3Ef2B034b2a69DAD00
​fUSDCx​
0x8aE68021f6170E5a766bE613cEA0d75236ECCa9a
​fTUSDx​
0x95697ec24439E3Eb7ba588c7B279b9B369236941
​ETHx​
0x5943F705aBb6834Cad767e6E4bB258Bc48D9C947
Framework
Resource
Address
​Resolver​
0x851d3dd9dc97c1df1DA73467449B3893fc76D85B
​Host​
0xF0d7d1D47109bA426B9D8A3Cde1941327af1eea3
​CFAv1​
0xECa8056809e7e8db04A8fF6e4E82cD889a46FE2F
​IDAv1​
0x556ba0b3296027Dd7BCEb603aE53dEc3Ac283d2b
​SuperTokenFactory​
0xF5F666AC8F581bAef8dC36C7C8828303Bd4F8561
0x9F73208FAFf97465CEC27fd93F10EB3D78289339
Tokens
Resource
Address
​fDAI​
0xb64845d53a373d35160b72492818f0d2f51292c0
​fUSDC​
0x2eb320e2100a043401e3b3b132d4134f235a6a04
​fTUSD​
0x8607d0ab76985e845b03a6011aa13edd1cb21126
​fDAIx​
0xe3cb950cb164a31c66e32c320a800d477019dcff
​fUSDCx​
0x25b5cd2e6ebaedaa5e21d0ecf25a567ee9704aa7
​fTUSDx​
0xb20200908d60f1d7bc68594f677bc15070a87504
​ETHx​
0xdd5462a7db7856c9128bc77bd65c2919ee23c6e1
Framework
Resource
Address
​Resolver​
0x659635Fab0A0cef1293f7eb3c7934542B6A6B31A
​Host​
0xeD5B5b32110c3Ded02a07c8b8e97513FAfb883B6
​CFAv1​
0xF4C5310E51F6079F601a5fb7120bC72a70b96e2A
​IDAv1​
0x32E0ecb72C1dDD92B007405F8102c1556624264D
​SuperTokenFactory​
0xd465e36e607d493cd4CC1e83bea275712BECd5E0
0x70A755e96d321dccd26111233a297095910784C7
Tokens
Resource
Address
​fDAI​
0x15F0Ca26781C3852f8166eD2ebce5D18265cceb7
​fUSDC​
0xbe49ac1EadAc65dccf204D4Df81d650B50122aB2
​fTUSD​
0xA794C9ee519FD31BbCE643e8D8138f735E97D1DB
​fDAIx​
0x745861AeD1EEe363b4AaA5F1994Be40b1e05Ff90
​fUSDCx​
0x0F1D7C55A2B133E000eA10EeC03c774e0d6796e8
​fTUSDx​
0xdF7B8461a1d9f57f12F88d97FC6131E36d302d81
​ETHx​
0xa623b2DD931C5162b7a0B25852f4024Db48bb1A0
Framework
Resource
Address
​Resolver​
0x3b44e06D96BcA9412CBc23F80F41B9e30933571a
​Host​
0xF2B4E81ba39F5215Db2e05B2F66f482BB8e87FD2
​CFAv1​
0xaD2F1f7cd663f6a15742675f975CcBD42bb23a88
​IDAv1​
0xAD1e87F0C74341ecAFc1d27349dD6e650f5bAdD7
​SuperTokenFactory​
0x6FA165d10b907592779301C23C8Ac9d1F79ca930
0x23e9A1D629AC39e60c60C7592EB12fB8247Bd52A
Tokens
Resource
Address
​fDAI​
0x15F0Ca26781C3852f8166eD2ebce5D18265cceb7
​fUSDC​
0xbe49ac1EadAc65dccf204D4Df81d650B50122aB2
​fTUSD​
0xA794C9ee519FD31BbCE643e8D8138f735E97D1DB
​fDAIx​
0xBF6201a6c48B56d8577eDD079b84716BB4918E8A
​fUSDCx​
0x2dC36872a445adF0bFf63cc0eeee52A2b801625f
​fTUSDx​
0xC5191A51982983B8105eC4Fbbbf35b9466EE0179
​ETHx​
0x6fC99F5591b51583ba15A8C2572408257A1D2797
See Polygon (Matic) for more help
Framework
Resource
Address
​Resolver​
0x8C54C83FbDe3C59e59dd6E324531FB93d4F504d3
​Host​
0xEB796bdb90fFA0f28255275e16936D25d3418603
​CFAv1​
0x49e565Ed1bdc17F3d220f72DF0857C26FA83F873
​IDAv1​
0x804348D4960a61f2d5F9ce9103027A3E849E09b8
​SuperTokenFactory​
0x200657E2f123761662567A1744f9ACAe50dF47E6
0x0d56ED56b63382B0FC964490feB9AE438B6B4b79
Tokens
Resource
Address
​fDAI​
0x15F0Ca26781C3852f8166eD2ebce5D18265cceb7
​fUSDC​
0xbe49ac1EadAc65dccf204D4Df81d650B50122aB2
​fTUSD​
0xA794C9ee519FD31BbCE643e8D8138f735E97D1DB
​MATICx​
0x96B82B65ACF7072eFEb00502F45757F254c2a0D4
​fDAIx​
0x5D8B4C2554aeB7e86F387B4d6c00Ac33499Ed01f
​fUSDCx​
0x42bb40bF79730451B11f6De1CbA222F17b87Afd7
​fTUSDx​
0x918E0d5C96cAC79674E2D38066651212be3C9C48
Framework
Resource
Address
​Resolver​
0x218B65780615Ff134f9Ad810CB98839534D3C0D6
​Host​
0x74b57883f8ce9F2BD330286E884CfD8BB24AC4ED
​CFAv1​
0x523481a8a5455efB1F301C6e00B5525Eb12a51da
​IDAv1​
0x98E5E5d915Bf79ceeF02c72D1bf8f5b26f0bcBaA
​SuperTokenFactory​
0xB5f0501908ca8A99fD31bEFCAc1cA458F3588671
0x777Be25F9fdcA87e8a0E06Ad4be93d65429FCb9f
Tokens
Resource
Address
​fDAI​
0xbe49ac1EadAc65dccf204D4Df81d650B50122aB2
​fUSDC​
0xA794C9ee519FD31BbCE643e8D8138f735E97D1DB
​fTUSD​
0x642332562BC60a4Bd9681E7bb1588f7456A497aC
​fDAIx​
0x04d4f73e9DE52a8fEC544087a66BBbA660A35957
​fUSDCx​
0xaA1EA30cEe569fA70B8561c0F52F10Da249Aecb5
​fTUSDx​
0xeacC35377202982EFCB01B4a56fcA9F5eFF8A5f1
​ETHx​
0xe72f289584eDA2bE69Cfe487f4638F09bAc920Db
Framework
Note: Arbiscan currenly lacks support for contract verification, thus not all contracts could be verified yet.
Resource
Address
​Resolver​
0xa2C0C70A1E922f5f060ec20EE3aF002C163b4567
​Host​
0xE01F8743677Da897F4e7De9073b57Bf034FC2433
​CFAv1​
0xcA0569223e56B479FaC6d554FA0D3867A4384657
​IDAv1​
0x038405394F2B791F71c2C68d36dc91C568DfAB05
​SuperTokenFactory​
0xc11eC618c1d559705E853741e366663Fe9302362
0x777Be25F9fdcA87e8a0E06Ad4be93d65429FCb9f
Tokens
Resource
Address
​fDAI​
0xf8d8f02b788DE5191Ecd20f7BDb07D80963410B5
​fUSDC​
0xb8F12031d79615F3fAf6eC5F9795057E55e3069A
​fTUSD​
0x67270eB3a30c1a787f216Cf711cF1dBD8326266d
​fDAIx​
0x4B746F88fb25516731D54cEfB1c2d00eadEFf366
​fUSDCx​
0xb9Fef3d4054f1B40f8Dcf4ae975F3486aDF6327C
​fTUSDx​
0x8E64a3b0A7997D1E5Fb77Ad914A753B7dFe28729
​ETHx​
0xbF7BCcE8D60A9C3F6bFaEc9346Aa85B9f781a4e9
Framework
Resource
Address
​Resolver​
0x141920741bC45b962B59c833cd849bA617F7ef38
​Host​
0xf04F2C525819691ed9ABD3D2B7109E1633795e68
​CFAv1​
0xED74d30B8034152b0638CB03cc5c3c906dd1c482
​IDAv1​
0x997d745884F54a93E6662b055c5e6c09F688718b
​SuperTokenFactory​
0xA25dbEa94C5824892006b30a629213E7Bf238624
0x777Be25F9fdcA87e8a0E06Ad4be93d65429FCb9f
Tokens
Resource
Address
​fDAI​
0x87E00Dced5670e01BEe33a9a724B1dac790937eF
​fUSDC​
0xE01F8743677Da897F4e7De9073b57Bf034FC2433
​fTUSD​
0x1031b9bD6544d266A7B462744dF28Dc4A7A08CAe
​fDAIx​
0x296E9c01f80D408741f6e15d62013DDbe1041f1D
​fUSDCx​
0x896C3e90446237be3e27eB4D67e0D3c97FB3b03F
​fTUSDx​
0x36BBF94e66f0c953CB451b302e345D6E50c2A215
​AVAXx​
0x5735C32C38f5Af0FB04a7c77C832Ba4D7aBfFeC8